Auti tewerkstelling

Studies hebben aangetoond dat er nood is aan een permanente mogelijkheid tot begeleiding van de persoon met ASS: “…het is een intensieve begeleiding die vorm krijgt door in de eerste periode dat een persoon met ASS werkzaam is op de werkplek, aanwezig te zijn. Dit kan variëren in intensiteit van vrijwel continue tot incidenteel na enkele weken. Jobcoach begeleiding kan gericht zijn op het systematisch aanleren van benodigde praktische – en sociale vaardigheden op de werkvloer maar ook op het ontwikkelen van zelfstandigheid van de werknemer met ASS. De coaching kan tevens zijn gericht op begeleiding en activering van personen in de directe omgeving van de werknemer, teneinde de arbeids – en sociale integratie optimaal gestalte te geven. Het inwerken/trainen van een persoon met ASS op de werkvloer staat onder de regie van de trajectbegeleider en wordt uitgevoerd door de job-coach”. In het verleden werd deze permanente begeleiding vooral noodzakelijk geacht voor personen met ASS en een verstandelijke beperking, maar wij menen dat deze begeleiding hoe dan ook belangrijk kan zijn onafhankelijk van de aanwezigheid van een verstandelijke beperking. Deze lange-termijn begeleiding blijkt niet alleen belangrijk voor de werknemer met ASS en zijn werk, maar ook voor collega’s en de werkgever.

Download hier de brochure "Ik weet wat ik kan en ik zoek werk!"