Auti werkt

AutiWerkt is een onderdeel van het pilootproject ‘ autisme, stage en tewerkstelling’ van het departement Onderwijs en Tewerkstelling dat in 2007 door middel van subsidiëring door de Nationale Loterij tot stand kwam. Het is een bundeling van materialen van de beide pilootprojectscholen van het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Binnen dit project is er een partnerschap ontwikkelt tussen 6 scholen van het buitengewoon secundair onderwijs die expertise hadden in het vergroten van toeleidingsmogelijkheden van leerlingen/studenten met autisme op de arbeidsmarkt.

Binnen AutiWerkt beperken we ons niet alleen tot leerlingen/studenten die reeds op stage gaan, maar willen we ons richten op iedere persoon met autisme die in het secundair onderwijs les volgt en het recht heeft om de noodzakelijke stappen binnen deze toeleiding te doorlopen. Om dit te realiseren werden in eerste instantie samenwerkingsinitiatieven opgezet tussen diverse sectoren: lager onderwijs, arbeidsorganisaties, … Op die manier richten we ons op een warme overdracht tussen de verschillende actoren die betrokken zijn bij de begeleiding van de persoon met autisme.