Autisme & tewerkstelling

Stoornissen in het autismespectrum hebben een permanent karakter. Een mensenleven lang dragen personen met ASS de beperkingen met zich mee. Ze kunnen ermee leren leven, maar … de meest fundamentele vraag die gesteld dient te worden is: “Waar willen we in de volwassenheid met de persoon met ASS naartoe?”

Schoolverlatende jongeren met ASS hebben het erg moeilijk met het zoeken naar werk. Een beperkt aantal vindt een job, maar kan deze maar een korte tijd houden tengevolge van hun beperking. Ze kunnen bv. de werkdruk niet aan, haken af en komen in de werkloosheid terecht. Bedrijven houden vaak de boot af om personen met ASS tewerk te stellen. Het vraagt teveel tijd en energie en levert niet altijd het verwachte rendement op.