4.1 Arbeidsidentiteit helpen ontwikkelen

De vorming van de menselijke identiteit is in feite een doorlopend leerproces. Identiteit komt tot stand door het uitproberen van nieuwe situaties en het verwerken van onze ervaringen tot zinvolle conclusies over onszelf.

Hetzelfde geldt voor het verwerven en uitbouwen van een zogenaamde arbeidsidentiteit. We leggen verbanden tussen onze persoonlijke eigenschappen en motivatie enerzijds en de mogelijke rollen die we kunnen opnemen in de arbeidsmarkt anderzijds. Onze arbeidsidentiteit is wie en hoe we zijn in relatie tot het werk dat we doen.

Personen met ASS missen net die cognitieve en sociale vaardigheden om uit hun nieuwe ervaringen zinvolle conclusies te trekken over zichzelf. De ASS-leerling die stage loopt, heeft de begeleiding van zijn leerkracht/stagebegeleider nodig om via reflectie en dialoog betekenis te kunnen geven aan zijn stage-ervaring en aan zijn groeiende identiteit als ‘werknemer’. ‘Wat wil ik doen? Welk werk past bij mij? In welke functie kom ik tot mijn recht? Wat wordt van mij verwacht in die of die functie?

Het huidige project biedt u als leerkracht/stagebegeleider en werkgever de achtergrond en ondersteuning aan die u nodig hebt om met uw stagelopende ASS-leerling deze dialoog aan te gaan en hem gepast te begeleiden in zijn groei van leerling naar stagiair naar werknemer.