4.7 Het verhaal van een stageplaats op maat

Karen

Karen is 21 en vanaf haar 13de leerling op BuSO-school De Mast. Karen wordt opgeleid om eenvoudige taken (bv. bandwerk) aan te kunnen en zelfredzaam te worden (persoonlijk, huishoudelijk, maatschappelijk).

Haar eerste stage in een beschutte werkplaats loopt niet goed. Karen presteert op zich uitstekend, haar taakvaardigheden staan op punt, haar werktempo is prima, alleen … op sociaal vlak loopt het mis. Het contact met collega’s verloopt problematisch, en een jongeman die zijn verliefdheid uitdrukt, zorgt voor problemen die Karen niet kan plaatsen.

Op school wordt extra aandacht besteed aan Karens sociale vaardigheden. Bij haar volgende stage (dit keer in het normaal economisch circuit) gaat het echter niet beter. Opnieuw presteert Karen uitstekend maar loopt het sociaal en communicatief grondig mis.

Op school wordt verder gewerkt aan Karens communicatieve en sociale vaardigheden. De volgende stageplaats, in een rust- en verzorgingstehuis (RVT), wordt op maat van haar (on) mogelijkheden georganiseerd. Er wordt bijzonder veel aandacht besteed aan Karens problemen en troeven op de stageplaats/werkplaats. Ze krijgt intensieve begeleiding van de stagebegeleider op de werkvloer, en ook de richtlijnen voor de werkgever worden op de werkvloer toegepast. Karen presteert zoals tevoren prima … en weet zich dit keer ook sociaal te handhaven. De stage is een geweldig succes voor alle betrokkenen.

Vanaf september 2009 kan Karen in hetzelfde RVT aan de slag in een begeleid werkregime.