4.8 Het verhaal van werken aan aanvaarding

Tom

Tom is 19 en kreeg al op jonge leeftijd de diagnose ASS. Hij volgt les in het buitengewoon onderwijs in een autiwerking. Zijn hobby’s zijn computer en tekenen/schilderen.

Tom heeft buiten zijn directe familie weinig vrienden, ook niet op school. De meeste leerlingen uit zijn klas mijden hem omdat hij heel dominant en opvliegend kan zijn. Zijn gesprekken gaan altijd over zijn hobby’s en hoe goed hij daarin is. Tom kan zich moeilijk inleven in de interesses en meningen van anderen. Hij zit meestal alleen thuis, verdiept in zijn hobby’s.

Onrealistische ambities

Tom heeft veel moeite met het accepteren van ‘zijn’ autisme. Een ernstig gevolg daarvan is dat hij geen enkel besef heeft van zijn eigen mogelijkheden en beperkingen. Hij overschat zichzelf enorm en wil het liefst kunstenaar of computerspecialist worden, wat vanuit zijn huidige capaciteiten onhaalbare ambities zijn. Zijn ouders gaan mee in zijn ambities, omdat ook zij geen realistisch beeld hebben van de (on)mogelijkheden.

Tom heeft een aantal oriënterende stages doorlopen in verschillende beroepsrichtingen binnen zijn interessesfeer van computers en kunst, om kennis te maken met de arbeidsmarkt en een beroepsrichting te vinden die beter aansluit bij zijn (on)mogelijkheden. Hij heeft echter zelf iedere stage vroegtijdig stopgezet wanneer bleek dat hij niet over de nodige vaardigheden beschikte. Hij slaagde ook niet in de toelatingstesten voor Passwerk, een ICT-bedrijf dat specifiek personen met ASS tewerkstelt.

Tom heeft ook op sociaal vlak een aantal beperkingen. Hij weigert het openbaar vervoer te gebruiken en ook fietsen stresseert hem sterk. Zijn huishoudelijke zelfredzaamheid is ondermaats omdat zijn ouders alles voor hem regelen, tot en met het maken van een lunchpakket.

Aanvaarding is de sleutel

Tom doorloopt momenteel het pijnlijke proces van aanvaarding van zijn beperkingen. Hij moet leren leven met het feit dat bepaalde toekomstverwachtingen niet realiseerbaar zijn en dat hij zijn energie beter investeert in realistische ambities. Tom heeft het moeilijk met dat soort zelfreflectie en reageert met agressief gedrag. Wat thuis en op school tot de nodige conflicten leidt.

Om Tom te helpen groeien, wordt er hard gewerkt aan zijn arbeidsidentiteit. Zijn sterktes en zwaktes worden in kaart gebracht om hem op een visuele manier bewust te maken van zijn (on)mogelijkheden. Pas wanneer voldoende aanvaarding gegroeid is, kan Tom verder met de voorbereiding op stage en tewerkstelling.

Om tegemoet te komen aan zijn interesses en tegelijk zijn vaardigheden te verbeteren, volgt Tom momenteel avondschool ceramiek en informatica (CAD-tekenen).