4.3 Problemen op de stageplaats/werkplek

Op de stageplaats (en dus later de werkplek) wordt de ASS-stagiair met een aantal typische problemen geconfronteerd.

Vanwege zijn sociaal zwakkere positie en zijn doorgaans afstandelijke houding, is de ASS-stagiair vatbaar voor pesterijen en uitsluiting. Ook kan van hem makkelijkergeprofiteerd worden.

Zijn focus en perfectionisme kan onzekerheid en jaloezie opwekken bij collega’s.

De ASS-stagiair kan vaak moeilijk verwoorden wat hij voelt, denkt of wilt en heeft tijd nodig om een uitspraak of reactie te interpreteren. Als de collega’s niet vertrouwd zijn (gemaakt) met ASS-kenmerken, komen collegialiteit en integratie zeer moeilijk op gang.

Als de context niet voldoende duidelijk is, kan de ASS-stagiair het moeilijk hebben omprioriteiten te bepalen en hoofdzaak van bijzaak te onderscheiden. Hij verliest zich in details en kan moeilijk kiezen tussen snelheid en kwaliteit.

Door zintuiglijke overgevoeligheid kan de ASS-stagiar overprikkeld raken, met stress, paniek of dwangmatige reacties tot gevolg.

Het gebrek aan inzicht in sociale omgangsvormen doet de ASS-stagiair beurtelingssubassertief en agressief reageren. Hij voelt andermans grenzen niet aan, en ook zijn eigen grenzen laat hij overschrijden zonder protest.

Gebrek aan zelfvertrouwen en zelfwaardering kan leiden tot moedeloosheid en stress, maar daarom niet op een zichtbare manier. Vaak wordt een te hoge werkdruk te lang in stilte verdragen, om dan tot een uitbarsting of stilvallen te leiden.

De ASS-stagiar heeft behoefte aan voorspelbaarheid in de vorm van planning, procedures, vaste afspraken en routine. Wanneer die ontbreken, is hij doorgaans echter niet in staat dit te signaleren en om structuur te vragen.

Veel van deze typische problemen kunnen afnemen en zelfs verdwijnen als de werkomgeving aangepast wordt en de collega’s voldoende kennis hebben van en begrip tonen voor hun unieke collega. Voor de ASS-stagiar/werknemer is het haast onmogelijk om in de arbeidsomgeving te overleven zonder dat begrip.