4.5 Richtlijnen voor de leerkracht/stagebegeleider

Als leerkracht/stagebegeleider bent u grondig vertrouwd met de ASS-kenmerken van uw stagelopende leerling en zijn troeven en zwakheden in relatie tot de werkplek. U begrijpt wat autisme is, beseft ten volle wat tewerkstelling kan betekenen in het leven van uw ASS-leerling en bent vertrouwd met alle aspecten van hetarbeidsbemiddelingstraject.

In het licht van alle cognitieve, sociale en communicatieve bijzonderheden van uw ASS-leerling past u uw klasomgeving, uw communicatiestijl en uw houding aan zijn (on)mogelijkheden aan. U creëert een zo gestructureerd mogelijke omgeving waarbinnen de ASS-leerling zich veilig voelt en zijn (arbeids)identiteit kan ontplooien.

Doorheen het traject school-stage-tewerkstelling creëert u de omstandigheden die uw ASS-leerling nodig heeft om zo veel mogelijk zelf de regie te voeren over zijn groeiproces. U stelt zijn welzijn en persoonlijke ontwikkeling altijd voorop en besteedt daarbij extra aandacht aan die sociale en cognitieve vaardigheden die hij nodig heeft op de stageplaats (en later werkplek)

U biedt  blijvend begeleiding aan. Om de kwaliteit van die begeleiding te verhogen, werkt u waar nodig samen met andere specialisten en met het persoonlijk netwerk. Het is essentieel dat problemen vroeg gesignaleerd worden zodat behaalde resultaten niet verloren gaan en de ontwikkeling van de arbeidsidentiteit in stijgende lijn blijft gaan.

Bij het uitstippelen van het traject school-stageplaats-werkplek is het uitgangspunt steeds de concrete situatie van de ASS-leerling: zijn wensen en zijn competenties. Die moeten voortdurend afgestemd worden op de vereiste competenties op de stageplaats. Zeker voor personen met ASS is het absoluut noodzakelijk dat het werkpast bij hun (on)mogelijkheden. Uiteraard komt dit ook de relatie met de werkgever ten goede, wat zeker een doelstelling van het voorgestelde traject is. Als leerkracht/stagebegeleider helpt u uw ASS-leerling om zijn wensen en  motivatie in harmonie te brengen met reële perspectieven op (betaald) werk.