4.6 Richtlijnen voor de werkgever

Als werkgever van een ASS-werknemer biedt u algemeen gesproken zo veel mogelijkstructuur en voorspelbaarheid aan.

U wijst een vaste contactpersoon aan die vragen kan beantwoorden, met de duidelijke afspraak waar en wanneer dit kan gebeuren. U stelt nieuwe collega’s of stagiairs altijd expliciet voor. U legt ook duidelijk uit wie wat doet op de werkplek en kondigt afwezigheden, opleidingen e.d. tijdig aan.

U zet het takenpakket duidelijk op papier met per taak een helder stappenplan. Veranderingen in het takenpakket bespreekt u grondig met uw ASS-werknemer.

U gebruikt steeds concrete en duidelijke taal. Figuurlijk taalgebruik, grapjes, ironie en dubbele bodems zijn voor uw ASS-werknemer moeilijk te begrijpen en lokken bijgevolg geen of letterlijke antwoorden en reacties uit. U spreekt op een rustig tempo met voldoende adempauzes. Zo geeft u uw ASS-werknemer de tijd om te begrijpen, informatie te verwerken en te reageren op wat u zegt.

U vult gesproken en geschreven taal aan met visuele voorstellingen als schema’s, pictogrammen, tekeningen en foto’s. U toont zo vaak mogelijk waarover u praat: een locatie, een procedure, enz.

U richt de werkruimte visueel sober en overzichtelijk in, met zo weinig mogelijk geluidsprikkels. U hangt een duidelijk zichtbare klok en voorziet een rustige plek ompauzes door te brengen. U zorgt voor voldoende fysieke ruimte tussen collega’s en kondigt aanrakingen vooraf aan.

Tot slot: communiceer over de ASS-werknemer met uw andere werknemers. Zij spelen een belangrijke rol in zijn dagelijks functioneren en hun betrokkenheid doet de integratie een stuk makkelijker verlopen.