2.1 Rollen

In het huidige project wordt bijzonder veel aandacht geschonken aan het evenwicht en de samenhang tussen de bijdragen van de diverse betrokkenen of ‘actoren’. Ieder heeft zijn rol in het traject en ieder levert zijn toegevoegde waarde vanuit een bepaalde invalshoek. Opgeteld, ontstaat zo een proces waarin de ASS-leerling kan groeien naar het persoonlijke comfort van een volgroeide arbeidsidentiteit en het maatschappelijk comfort van een volwaardige arbeidsplek.

De ASS-leerling

Centraal doorheen het proces staat natuurlijk de ASS-jongere met zijn specifieke achtergrond. De ene schoolverlater kent zijn diagnose en heeft zijn (on)mogelijkheden al leren aanvaarden. De andere schoolverlater vindt maar geen werk en wordt pas in deze periode met zijn ASS-diagnose geconfronteerd. De mate van aanvaarding bepaalt sterk welke weg de jongere nog af te leggen heeft naar een volwaardige arbeidsidentiteit en dus ook de aard en intensiteit van de begeleiding die hij daarbij nodig heeft.

De naasten

Ouders en anderen uit de directe omgeving van de ASS-leerling noemen we het ‘persoonlijk netwerk’. Het is belangrijk om te beseffen dat in het persoonlijk netwerk gevoelsargumenten doorgaans sterker doorwegen dan verstandelijke. De andere actoren moeten daarmee rekening houden in de interactie.

De leerkracht/stagebegeleider

De leerkracht/stagebegeleider gaat vanuit een grondige vertrouwdheid met de ASS-kenmerken van zijn leerling een gestructureerde klasomgeving creëren waarbinnen de ASS-leerling vanuit zijn (on)mogelijkheden zo veel mogelijk zelf de regie opneemt van zijn groeiproces.

De werkgever op de stageplek

De werkgever gaat op de stageplaats voorzien in de nodige structuur en voorspelbaarheid door het maken van duidelijke, welafgelijnde afspraken met en rond de stagelopende ASS-leerling en zorgt ervoor dat bij de medewerkers het nodige bewustzijn leeft rond de ASS-kenmerken van hun ‘bijzondere’ collega.

De projectorganisatie

De organisatie die het huidige project voert, heeft de verantwoordelijkheid om de beschikbare middelen (tijd, geld, mankracht, expertise) optimaal in te zetten in functie van de win/winsituatie die door het project in zijn geheel wordt nagestreefd: de levenskwalitiet verhogen van jongeren met ASS en de arbeidsmarkt verrijken met adequaat presterende werknemers.

De maatschappij

In breedmaatschappelijke zin speelt ook de overheid een centrale rol in het groeiproces van de ASS-leerling. Enerzijds is er het beleid gericht op zorg en hulpverlening, anderzijds streeft de overheid naar maximale tewerkstelling en integratie. Die twee doelstellingen dienen verzoend te worden met de begeleidingsbehoeften en (on)mogelijkheden van de personen met ASS.