4.4 Troeven op de stageplaats/werkplek

Daartegenover staan een hele reeks potentiële troeven die een ASS-leerling/werknemer te bieden heeft, maar waarvan werkgevers zich over het algemeen niet bewust zijn.

Vertrekkend van duidelijke taakinstructies werkt de ASS-stagiair doorgaans enormgestructureerd, efficiënt en nauwkeurig.

De ASS-stagiair presteert het sterkst en voelt zich het best wanneer hij solo kan werken. Als hij vanuit een duidelijke opdracht vertrekt, kan hij perfect zelfstandig zijn taak volbrengen.

Hij is sterk in het ordenen en analyseren van de buitenwereld, om dan te bepalen hoe hij gaat handelen. Hij kan dan ook een uitgebreide vakkennis en vakmanschap ontwikkelen.

Zijn doorgedreven logisch denkvermogen maakt van de ASS-stagiair een uitstekende researcher en beheerder van feitelijke informatie.

Vanuit zijn eigen manier van waarnemen en denken komt de ASS-stagiair vaak metcreatieve oplossingen en originele invalshoeken. In wetenschappelijke of kunstzinnige disciplines is hij vaak zelfs geniaal.

De sociale naïviteit van de ASS-stagiair maakt hem tegelijk een zeer loyale eneerlijke werknemer met een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel.

De ASS-stagiair is doorgaans niet snel tevreden en stelt hoge eisen aan zichzelf. Mits de juiste sturing resulteert dat in sterke werkprestaties.