5.1 Visie

Studies hebben aangetoond dat er nood is aan een permanente mogelijkheid tot begeleiding van de persoon met ASS: “…het is een intensieve begeleiding die vorm krijgt door in de eerste periode dat een persoon met ASS werkzaam is op de werkplek, aanwezig te zijn. Dit kan variëren in intensiteit van vrijwel continue tot incidenteel na enkele weken. Jobcoach begeleiding kan gericht zijn op het systematisch aanleren van benodigde praktische – en sociale vaardigheden op de werkvloer maar ook op het ontwikkelen van zelfstandigheid van de werknemer met ASS. De coaching kan tevens zijn gericht op begeleiding en activering van personen in de directe omgeving van de werknemer, teneinde de arbeids – en sociale integratie optimaal gestalte te geven. Het inwerken/trainen van een persoon met ASS op de werkvloer staat onder de regie van de trajectbegeleider en wordt uitgevoerd door de job-coach”. In het verleden werd deze permanente begeleiding vooral noodzakelijk geacht voor personen met ASS en een verstandelijke beperking, maar wij menen dat deze begeleiding hoe dan ook belangrijk kan zijn onafhankelijk van de aanwezigheid van een verstandelijke beperking. Deze lange-termijn begeleiding blijkt niet alleen belangrijk voor de werknemer met ASS en zijn werk, maar ook voor collega’s en de werkgever.

Vergelijkbaar met de Zelfstandige plaatsingen uit het staatsprogramma TEACCH: voor personen met autisme die de meest zelfstandige werkzaamheden hebben en het met minimale ondersteuning kunnen redden. Dit model bestaat uit één jobcoach die de verantwoordelijkheid heeft over 10 tot 15 mensen met ASS die zelfstandig werken op hun werkplaats. Deze mensen krijgen gemiddeld één tot 6 uur begeleiding per week, afhankelijk van hun individuele behoeften.

In deze fase blijft ook de aanwezigheid van geschreven informatie belangrijk voor de werkgever die zijn verwachtingen ten aanzien van de werknemer met ASS continue kan/wil afstemmen op de mogelijkheden van deze persoon. Daarvoor verwijzen we naar de persoonskaarten vanuit BASS en de portfolio uitgewerkt door de pilootprojectscholen van OVSG (ook ter inzage). Daarnaast is het ook van belang dat de bedrijven een algemeen zicht krijgen op mogelijke talenten en knelpunten van personen met autisme.