1. Wat is een autismespectrumstoornis?

Een stoornis in het autismespectrum of kortweg ASS is een pervasieve ontwikkelingsstoornis die de gehele mens diepgaand raakt. Ze is heel doordringend, heeft een permanent karakter en heeft invloed op alle domeinen van het leven. De overheersende stoornis bestaat uit moeilijkheden bij het verwerken van cognitieve, taalkundige, motorische en sociale vaardigheden. Opdat jongeren met ASS optimaal kunnen functioneren in de huidige samenleving, is het belangrijk om ‘autisme’ van binnenuit te begrijpen, om te weten hoe deze jongeren waarnemen en denken. Met een grondige kennis als basis kan overgegaan worden tot de begeleiding, waarin aangepaste opvoeding en onderwijs de eerste invalshoek vormen.