1.2 Ijsbergdenken

Personen met ASS hebben levenslang nood aan individuele begeleiding. Hun dagelijkse hulpvraag kan als volgt omschreven worden: ‘Help mij samenhang te ontdekken in een wereld die voor mij chaotisch en onvoorspelbaar is’. Om een antwoord te kunnen bieden op deze vraag is het van fundamenteel belang dat mensen die autistische personen begeleiden, beschikken over een grondige kennis van de beperking. Het komt erop neer autisme van binnenuit te begrijpen en zodoende te kunnen voorzien in de begeleiding op maat van de persoon met ASS.

Op tot de gepaste aanpak te komen, kan men gebruik maken van de ijsbergmetafoor van McClelland.

                                                                                      

Topje ijsberg = zichtbaar = gedrag

 

 

 

 

Onder ijsberg = onzichtbaar = oorzaken

 

 

 

Autisme uit zich vooral op gedragsniveau. Het waarneembare gedrag is de top van de ijsberg. Lorna Wing stelt dit voor als zijnde een triade van stoornissen waarbinnen het gedrag zich situeert, namelijk communicatie, sociale interactie en verbeelding. Dit waarneembare gedrag kan herleid worden tot de vraag: Wat zien we?’.

Om autisme te kunnen begrijpen wordt onder de ijsberg gekeken. Er wordt gezocht naar de onderliggende oorzaken van het gestelde gedrag. Kinderen/volwassenen met autisme gaan op een andere manier waarnemen en hebben een andere/stroevere denkstijl. De vraag die hierbij gesteld wordt is: ‘Hoe komt het?’.

Pas als deze denkwijze voortdurend gehanteerd wordt, kan men overgaan tot het op gepaste wijze begeleiden van personen met ASS. Hier rijst de vraag: ‘Hoe wordt het aangepakt?’.