Opvolgingsfase

Een succesvolle overgang hangt af van de activiteiten die de persoon ondernam tijdens zijn schooljaren. Een matching tussen het leerlingenprofiel en een functieprofiel binnen een bedrijf is hiervoor van cruciaal belang. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van instrumenten als testprogramma om een persoon-functie- en taakprofiel op te stellen.

Door deze verschillende profielen met elkaar te matchen wordt duidelijk of een persoon in een functieprofiel past en/of dat hij/zij nog een taak aangeboden moet krijgen om de mogelijkheden verder te verbreden.