4.3 Instrumenten

  • SBSO Ter Zee (2007). ‘Beter voorkomen dan genezen ofte naar een preventief MSFP (Maatschappelijk Sociaal Financieel Preventief) beleid voor maatschappelijk-sociaal kansarmen’
  • SBSO Ter Zee (2009). ‘Naar een Sociaal Maatschappelijk Financieel Preventief beleid’