Stagefase

De jongere met ASS beheerst in voldoende mate de ingeoefende functionele vaardigheden uit voorgaande fase. Als jongvolwassene gaat hij/zij nu zoveel mogelijk aandacht besteden aan de competenties in functie van de latere tewerkstelling. Door middel van stage-indien mogelijk in verschillende bedrijven - kan de leerling ‘werkervaring’ opbouwen, wat hij/zij nodig heeft om als volwassenen een gepaste job te vinden en te behouden. De school en de werkvloer staan in voortdurende wisselwerking met elkaar. In samenspraak wordt er op beide terreinen gewerkt aan de vaardigheden die nog verder ontwikkeld kunnen worden.