3.1.3 Begeleiding tijdens de stage: school en werkvloer

De begeleiding tijdens de stage is afhankelijk van de leerling en wordt bepaald door de behoefte aan ondersteuning van de leerling. De jongere met ASS ziet, beleeft en ervaart de eigen mogelijkheden in een werkelijke arbeidssituatie.

Mogelijke succesfactoren waarmee men rekening kan houden bij de invulling van de jobinhoud:

 • De stagiair tijd geven om zich in te werken
 • Het takenpakket stapsgewijs aanreiken
 • Het takenpakket verduidelijken door middel van een dagschema
 • Het bieden van duidelijkheid over wie de opdrachten geeft
 • Het laten uitvoeren van enkelvoudige taken
 • Het aanbieden van werk op maat van de leerling
 • Het besteden van aandacht aan de wijze waarop opdrachten worden gegeven
 • Het regelmatig checken van uitgevoerde taken
 • Het geven van motiverende opdrachten
 • Het voorzien van duidelijke en ruime deadlines
 • Het regelmatig vragen naar het welbevinden van de leerling
 • Het niet bemoedigen tijdens de uitvoering van een taak, maar beter erna
 • Opvolgen van de bezoeken door het stagebegeleidingsteam
 • Eventuele begeleiding op de werkvloer afhankelijk van de stagefase waarin de leerling zit: specifieke taken trainen, maar ook de jobroutine kan getraind worden. Geleidelijk aan vermindert de rol van de stagebegeleider.
 • Tussentijdse evaluaties met aandacht voor potentiĆ«le problemen (vaardigheden die tussentijds moeten bijgestuurd worden op school).
 • Telefonische feedback of bedrijfsbezoek bij acute problemen/noodsituaties