3.1.4 Na de stage

  • Nazicht van de stageboeken van de leerlingen
  • Nazicht van het stageschrift van de leerlingen
  • Evaluaties interpreteren naar opleidingsresultaten toe
  • Intervisie met de leerlingen, eventueel op een schriftelijke manier
  • Bedanking ten aanzien van de bedrijven
  • Evalueren of de opdrachten – die de leerlingen aangeboden krijgen – haalbaar zijn binnen de problematiek
  • Nagaan hoe de stagementoren op de stageplaats ondersteund kunnen worden

Vergelijkbaar met plaatsen met ondersteuning door een groepje uit het staatsprogramma TEACCH: voor zij die voldoende werkvaardigheden hebben verworven, maar toch nog sporadisch ondersteuning nodig hebben. Dit ondersteunend werkmodel bestaat uit één jobcoach die werkt met twee tot vier mensen met ASS die direct door het bedrijf zelf worden in dienst genomen.

  • Een evaluatiegesprek voeren waarin school, leerling en bedrijf betrokken zijn

De resultaten van de stage worden opgenomen in het individueel handelingsplan