3.1.1 Planning van de stage

Het stagebegeleidingsteam wordt mee betrokken in de planningsfase waarbij vanuit de doelstellingen eigen aan de opleiding(svorm) en in functie van het individueel handelingsplan de stage wordt voorbereid, dit onder andere door een stagebezoek te brengen, het stage-boek te introduceren, …

Ook de ouders worden het best in een eerste fase al betrokken bij de planning van de stage. De stage zal er voor de ouders voor zorgen dat de verwachtingen betreffende professionele en sociale integratiemogelijkheden getoetst en bijgestuurd kunnen worden. De haalbaarheid en verwachtingen van de stage worden samen met de ouders besproken. Ouders vinden vaak boeiende mogelijkheden om hun kind op een zinvolle manier stage te laten doorlopen. Zij zijn de ervaringsdeskundigen van hun kind en kunnen vaak mogelijke valkuilen aanreiken.

Uiteindelijk wordt ook de leerling-stagiair betrokken bij de planning/voorbereiding van de stage. De leerling krijgt de mogelijkheid het bedrijf waar hij/zij stage zal lopen beter te leren kennen via een begeleid bedrijfsbezoek, sollicitatieprocedure, en het stageboek, …

Het gebruik van het stageboek is een voorbeeld van hoe men stressproblemen kan proberen te voorkomen. Leerling-stagiairs met autisme hebben het moeilijk zich te organiseren en door het gebruik van dit stageboek wordt de organisatie vooraf meegedeeld.

Bij het opstellen van een realistische planning van de concrete stageperiode moet u als stagebegeleider/auticoördinator tijding in actie schieten. De tijd zal uitwijzen of uw planning realistisch is.

Analoog aan het stageboek wachten u een aantal taken. U kunt een aantal ervan delegeren, maar het blijft belangrijk om overzicht te houden; zodat de leerling met autisme steeds centraal blijft staan in de vele aspecten van planning/uitvoering.