3.1.2 Voor de stage

 • De stagebegeleider zoekt een geschikte stageplaats. Dit kan door gebruik te maken van een autispecifieke databank. School, leerling en ouders kunnen ook samen naar een gepaste stageplaats zoeken. De eigen verwachtingen en ook deze van bedrijven worden besproken en op elkaar afgestemd.
 • Contact met het stagebedrijf:
  • Het stagebedrijf inlichten over de problematiek van de leerling met ASS. Dit op een positief, doch realistische manier = via infofiche leerling met ASS.
  • Idealiter doet de stagebegeleider het werk eerst zelf eens ter plaatse (wij zijn er ons echter bewust van dat dit vaak door de veelheid aan aangeboden stages vaak geen haalbare kaart is).
 • Voorbereiding van de werkvloer: leerling
  • De leerlingen worden begeleid in het contact nemen met de stageplaats waar ze indien mogelijk een korte ‘lerende’ sollicitatieprocedure doorlopen en leren hun problematiek op een positieve manier te verwoorden.
  • De opdrachten in het stageboek kunnen voorbereid worden en eventueel verdeeld over verschillende leerkrachten.
  • De stagebegeleider bereidt taakanalyses voor van taken die aan bod zullen komen tijdens de stage.
  • De leerling-stagiair met autisme wordt in de werksituatie gebracht.
  • Verduidelijking van het organogram
  • Inoefenen van taken ter plaatse onder begeleiding van de leerkracht
  • Voorbereiding werkplaats
  • De stageplaats informeren over specifieke kenmerken van de leerling-stagiair
  • Het aanstellen + voorbereiden van een mentor ter plaatse op het vlak van de specifieke aanpak van de stagiair met ASS