Startfase

Stage als geïntegreerd onderdeel van een opleidingscurriculum is van groot belang voor personen met autisme om de transfer te maken naar het reële arbeidsmilieu. Vanuit een gefundeerde – en bij de specificiteit van de auti - gerelateerde opleiding – kiest een school voor een passende visie waaruit een stageconcept wordt opgebouwd. Hierbij zijn zowel schoolinterne voorbereiding als schoolexterne voorbereiding met daaraan gekoppelde visie van cruciaal belang.