1.3.3 Peilen arbeidsinteresse

1.3.3.1 KIT-V (Korte Interesse Test Visueel)

In deze test wordt op een sterk visuele manier gepolst naar de werkinteresses. De ASS-leerling krijgt foto’s van 84 beroepsactiviteiten met een trefwoord per 2 aangeboden en kiest telkens de meest aantrekkelijke. De test is zo ontwikkeld dat talige en culturele aspecten de voorkeuren van de proefpersoon niet vertroebelen. Na afloop weet de ASS-leerling tot welke van de 8 beroepscategorieën hij het meest aangetrokken is.

Bij het afnemen van deze test wordt er door de begeleider met name op gelet dat de informatie correct verwerkt wordt door de ASS-leerling, m.a.w. dat hij de foto als een geheel opneemt en zich niet fixeert op een detail (een ASS-kenmerk!), en dat hij het bijbehorende trefwoord juist interpreteert.

Positieve bevindingen

  • directe visuele voorstelling, geen lange omschrijvingen 
  • tussen de 10 en 25 minuten nodig om de test af te nemen 
  • kan door iedereen (herhaaldelijk) worden afgenomen 
  • krijgt positieve reacties van ASS-leerlingen/ASS-begeleiders 

Kritische bedenkingen

  • ASS-leerling moet grondig worden voorbereid om de foto’s juist te interpreteren (tijdrovend) 

 

1.3.3.2 Website VDAB

Op de VDAB-website worden diverse middelen aangeboden om de ASS-leerling te helpen zich een duidelijk en volledig beeld van bepaalde beroepen te vormen. Al deze hulpmiddelen doen de ASS-leerling grondig overwegen of een bepaald beroep hem inderdaad aanspreekt. De begeleider zorgt ervoor dat alle informatie correct wordt verwerkt door de ASS-leerling en dat zonodig extra informatie wordt gegeven.

Waarom

Jongeren met ASS vormen zich zoals veel van hun leeftijdsgenoten een idee over hun toekomst. Het is hun wens dat zij zoals iedereen zelfstandig kunnen wonen, werken en hun vrije tijd kunnen invullen. Tengevolge van het autisme hebben ze niet altijd een concreet beeld van hun mogelijkheden en beperkingen. Sommigen hebben levenslang individuele ondersteuning nodig in het dagelijks functioneren, maar begrijpen en beseffen dit niet. Het beeld dat zij zich hebben gevormd van hun eigen toekomst is vaak niet realistisch, wat mettertijd teleurstelling en frustratie kan teweegbrengen. Het is daarom heel belangrijk hen op een zo reëel mogelijke wijze voor te bereiden op het leven als volwassene.

Het gebrek aan voorstellingsvermogen en de beperkte kijk op de eigen mogelijkheden en beperkingen zorgen ervoor dat jongeren met ASS veel moeite moeten doen om de juiste job in een (aan)gepaste werkomgeving te vinden. Vanuit hun eigen ideeën en verwachtingen denken ze een bepaalde job aan te kunnen, de daarbij horende taken graag uit te voeren, enz…. De bedrijfswereld denkt daar echter vaak anders over.

Het komt erop aan de jongeren met ASS, alvorens ze op stage gaan en nadien de school verlaten, een zo concreet mogelijk beeld te geven van de verschillende tewerkstellingsmogelijkheden en beroepen, samen met hen op zoek te gaan naar die jobs die op hun lijf en op hun autisme geschreven zijn en hun interesses en competenties te matchen met een beroep op maat.

Door middel van de beroepenfiches, beroepenfilms, beroepsoriëntatie en beroepentesten, die terug te vinden zijn op de website van de VDAB, kan samen met de jongere met ASS zijn/haar ideale job gezocht worden.

Doel

De hoofddoelstelling van deze hulpmiddelen is: de persoon met autisme een realistisch beeld geven van de jobinhoud en vereisten van verschillende beroepen en hem/haar helpen het ideale te ontdekken.