1.3.4 Realistisch zelfbeeld

1.3.4.1 Persoonlijke gegevens

1.3.4.1.1 Waarom

Onze moderne samenleving evolueert voortdurend. Steeds minder mensen slagen erin om zonder hulp te voldoen aan de complexe vereisten van onze evoluerende samenleving. Het zijn ook opnieuw personen met ASS die hiermee problemen hebben. Je merkt niets aan hen, maar in hun hoofd overheersen chaos en wanorde. Ze hebben een heel eigen visie en interpretatie van de wereld rondom hen. Op zich is de autistische denkstijl niets meer of minder dan een alternatieve manier van informatieverwerking. Onze maatschappij aanvaardt deze denkstijl onvoldoende, ze gebruikt de ‘universele’ stijl. Toch verwacht de maatschappij van ‘deze mensen’ dat ze een eigen plaats vinden in de maatschappij. Ook de personen met ASS willen niets liever dan een eigen plaats vinden in de maatschappij, waar ze zich goed voelen en waar ze zich gewaardeerd weten. Zij of hun ouders vragen hulp of hebben hulp nodig bij alles wat ze niet zo goed aankunnen. Als je hierbij rekening houdt met het feit dat autisme een pervasieve ontwikkelingsstoornis is, dan weet je dat iemand met ASS belemmeringen ondervindt op alle vlakken van het dagelijkse leven: communicatie, werken, wonen, zichzelf verzorgen en vrije tijd. Het vraagt dus een bijzondere inspanning om personen met ASS te laten ontplooien, om hen zo dat gewaardeerde plekje in onze samenleving te laten vinden en hen in staat te stellen het ook te behouden op langere termijn.

De eerste stap om dit alles te verwezenlijken is het verzamelen en verwerken van de persoonlijke gegevens van de persoon met ASS.

1.3.4.1.2 Doel

De hoofddoelstelling van dit document is: de persoon met autisme zo zelfstandig mogelijk leren functioneren in de maatschappij.

Om de hierboven vermelde hoofddoelstelling te realiseren zal er in dit document aandacht besteed worden aan twee productgerichte doelstellingen:

 • de persoonlijke informatie, die van effectief belang is voor de ontwikkeling van de persoon met ASS naar zijn toekomst toe, verzamelen en verwerken.
 • een portfolio opstarten waarin een dynamisch persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) van de persoon met ASS tot stand komt.

1.3.4.1.3 Bibliografie

 • Waarneming en zintuiglijke ervaringen bij mensen met Autisme en Aspergersyndroom: verschillende ervaringen, verschillende werelden. Olga Bogdashina. 
 • Vragenlijst Viataal. Roger Verpoorten 
 • Navigeren in de sociale wereld; een programma voor (rand)normaal begaafde personen met een autismespectrumstoornis. Jeanette L.McAfee, M.D. 
 • Beter samen: samenwerking creëert kwaliteiten. Vlaamse Vereniging Autisme 
 • P-ass-poort: overgang van … DVC Triangel/ SEN vzw 

1.3.4.2 Persoonlijk competentieprofiel

1.3.4.2.1 Doel

De hoofddoelstelling van dit document is: de persoon met ASS zo zelfstandig mogelijk leren functioneren in de maatschappij.

Om de hierboven vermelde hoofddoelstelling te realiseren zal er in dit document dieper ingegaan worden op drie productgerichte doelstellingen:

 • Ontwikkelen en beheersen van vaardigheden met betrekking tot persoonlijke-, huishoudelijke- en maatschappelijke redzaamheid, die van effectief belang zijn voor de ontwikkeling van de persoon met autisme naar zijn toekomst toe.
 • Ontwikkelen en beheersen van arbeidsmarktgerelateerde competenties, die van effectief belang zijn voor de ontwikkeling van de persoon met autisme naar zijn toekomst toe.
 • Aanvullen van de portfolio waarin het dynamisch persoonlijk ontwikkelingsplan van de persoon met autisme verder tot stand komt.

1.3.4.2.2 Bibliografie

 • Van Hamond B., Haccou R. 2006: Gaining and Proving Yourself in Social Competence; The Atlas way
 • Vergauwen G. Deserrano G.; Attitudes evalueren; Garant
 • Miro GmbH Melba
 • Leefsleutels voor jongeren vzw
 • Sam-schaal 2005 van VKW en VVKSO: ‘Schaal voor meting van attitudes en vaardigheden’
 • Sleutelvaardigheden Gent-4
 • Competenties en sleutelvaardigheden VDAB
 • Stage-doeboek: leerling-stagiar; ESF-Ambassadeur 2005; Vives-Comito
 • Sleutelvaardigheden; Vives-Comito
 • Stagecahier-Informatie en tips die stages doen werken; Stroom opwaarts
 • Ontwikkelingsdoelen Algemene en Sociale vorming Buitengewoon secundair onderwijs OV3; DVO
 • Ontwerpvoorstel ontwikkelingsdoelen OV1-OV2; DVO
 • Deelwerkplan OV1 SBSO De Mast Kasterlee/Merksplas