1.1.3 Bibliografie

  • ‘Leidraad stagebegeleider’ van Vives Comito –Vlaamse Innovatoren Versterken Efficiënte Samenwerking – februari 2005 
  • Handleiding ‘Stages bij leerlingen met autisme’ van de pedaGOgische begeleidingsdienst GO! – mei 2005