2.1.1 Trainen van soft skills

2.1.1.1 Trainen van soft skills in lessen (G)ASV (binnen type 2-werking en BuSO OV3

Binnen (G)ASV worden voor de leerling met ASS haalbare ontwikkelingsdoelen geselecteerd. De school kiest om deze per vakgebied (taal, rekenen, maatschappelijke vorming) ofwel geïntegreerd (projectmatig of thematisch) aan te bieden. De ontwikkelingsdoelen kunnen als volgt geclusterd worden: burgerzin, functionele rekenvaardigheden, functionele taalvaardigheden, gezondheidseducatie, leren leren, lichamelijke opvoeding, milieueducatie, sociaal-emotionele educatie, vrijetijdsvaardigheden, ICT-vaardigheden.

Met het oog op de toekomst dienen volgende soft skills aan bod te komen in (G)ASV: persoonlijk voorkomen, grenzen kennen en respecteren, soepel zijn en omgaan met overgangen en veranderingen, zich bewust zijn van het eigen gedrag en dat van anderen, oogcontact, beslissingen leren nemen, verantwoordelijk kunnen zijn.

In functie van stage en tewerkstelling dienen volgende vaardigheden aangeleerd en ingeoefend te worden binnen (G)ASV: het ochtendritueel, hygiëne, lunch voorbereiden, gebruik van het openbaar vervoer, eetmomenten, invulling van pauzes, werkhouding, hoe omgaan met gezag, training functionele taalvaardigheid. Dit zijn opleidingselementen waarbij de (G)ASV-leerkracht ondersteunend kan werken in functie van BGV.

2.1.1.2 Training van soft skills in basisvorming/PAV binnen OV4 BuSO TSO/BSO met GON-begeleiding

Met het oog op de toekomst dienen volgende soft skills bijzondere aandacht te krijgen binnen de basisvorming of PAV voor jongeren met ASS  binnen OV4 BuSO en met GON-begeleiding in TSO/BSO: persoonlijk voorkomen, grenzen kennen en respecteren, soepel zijn en omgaan met overgangen en veranderingen, zich bewust zijn van het eigen gedrag en dat van anderen, oogcontact, beslissingen leren nemen, verantwoordelijk kunnen zijn. De GON-begeleider speelt hierin een belangrijke rol. Hij/zij kan de leerkracht van de specifieke vakken ondersteunen bij het trainen van bovengenoemde vaardigheden bij de leerlingen met ASS.

In functie van stage en tewerkstelling dient de leerling met ASS volgende vaardigheden aan te leren en in te oefenen: het ochtendritueel, hygiëne, lunch voorbereiden, gebruik van het openbaar vervoer, eetmomenten, invulling van pauzes, werkhouding, hoe omgaan met gezag, training functionele taalvaardigheid. Dit zijn opleidingselementen waarbij de GON-begeleider ondersteunend kan werken in functie van de technische en praktische vakken.

2.1.1.3 Doe-fiches

Opdat de bovengenoemde soft skills binnen (G)ASV en de basisvorming of PAV voor leerlingen met ASS ingeoefend kunnen worden, werden tijdens de implementatiedagen binnen beide pilootprojectscholen doe-fiches ontwikkeld die tijdens de voorbereidingsfase op school als ondersteuning gehanteerd kunnen worden.