2.1.2 De fase van ‘specifieke training’ van beroepsgerichte vaardigheden

De school wordt meer en meer een overgangsplaats: de leerling gaat in het gezelschap van de leerkracht/begeleider naar de latere werksetting. Deze ‘zachte’ overgang laat toe om te observeren en bij te werken in een 1-op 1 situatie waar nodig.

2.1.2.1 Voorbereiding van de leerling door specifieke training

Vanuit/na het testen en/of als remediëring van problemen in de praktijk volgt een periode van training, bijschaven, … Belangrijk hierbij is het gebruik van trainingsmiddelen gebaseerd op de MTM methode en reflecterend naar:

  • uitgebreid trainen handvaardigheid
  • herkenbare producten handvaardigheid
  • voorbereiding voor industrieel werk

Binnen pilootprojectschool SBSO Ter Zee werd in eerste instantie gebruik gemaakt van Zedemo. Vanuit de ervaring met deze kisten is er – in samenspraak met de verschillende projectscholen - gewerkt aan vakspecifieke kisten, met basisvaardigheden voor de opleidingen binnen ‘boen’ en ‘groen’. Deze werkkisten vinden hun plaats in de arbeidstheek van een school

2.1.2.2 Voorbereiding van de leerling door arbeidstoeleiding op school

Een tweede stap in de specifieke training van de leerling-stagiair is het aanbieden van productiegericht werken op school. In deze veilige context gaat de leerling, begeleid door zijn vertrouwde leerkracht, taken uitvoeren in opdracht van bedrijven. De aangereikte taken worden vooraf door de leerkracht geanalyseerd en gevisualiseerd door het gebruik van taakanalyses. Individueel gaat de leerkracht indien nodig specifieke deeltaken via een versnelde taakanalyse) terug op testniveau brengen, zodat dit deelfacet via de arbeidstraining terug geoefend kan worden.

Vergelijkbaar met het 1-1 model vanuit het staatsprogramma TEACCH: één persoon met autisme gekoppeld aan één jobcoach. Een bedrijf geeft werk aan een persoon met autisme en de jobcoach blijft ter plekke gedurende de hele dag. Omdat de jobcoach zo beschikbaar is, kan hij waar nodig constant geïndividualiseerde ondersteuning aanbieden. De ondersteuning is hier zeer intensief.

2.1.2.3 Voorbereiding van de leerling door werkplekleren, dagstages, …

In een tweede fase gaat de leerling-stagiair in groep onder begeleiding van de leerkracht en eventueel paramedisch personeel naar het bedrijf waar men op vaste dagen het werk kan uitvoeren in een beveiligde context (zie voorbereiding schoolintern)

Vergelijkbaar met het mobiele ploeg-model vanuit het staatsprogramma TEACCH: een groepje met één jobcoach en twee tot drie mensen met autisme voert taken uit op plaatsen waar ze worden uitgenodigd. De werking blijft vergelijkbaar met het 1-1 model, alleen is de begeleiding minder intensief. De jobcoach blijft de hele dag bij hen.